Home

WHO ARE THE WOMEN OF VIETNAM

Women of Vietnam is a diverse group of women from startup founders, corporate executives, professionals, mompreneurs, and creatives. We’re a community Founded by Women, to Empower Women. Our goal is to create a network for the Women of Vietnam to connect and inspire each other through business and personal growth.

We provide monthly meetups, personal development, tech and health and wellness workshops, and an online environment for women to share their skills and expertise.

CONNECT WITH YOUR COMMUNITY

Hy vọng rằng những bài phỏng vấn, những câu chuyện, và những trải nghiệm từ các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi sẽ là nguồn cảm hứng cho cuộc hành trình tiếp theo của bạn.

Vai Trò Của Kĩ Năng Mềm Trong Giáo Dục

Tự Học Trong Thời Đại Công Nghệ Số

Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

Cách Phát Triển Từ Những Sai Lầm

Thấu hiểu về Công Nghệ Thông Tin ngày nay

Thách Thức Nào Cho Phụ Nữ Khi Vừa Là Chủ Doanh Nghiệp, Vừa Là Nhà Lãnh Đạo

BECOME A MEMBER

3 MONTH PLAN
$25
monthly
  • $75 every three months
6 MONTH PLAN
$22
monthly
  • $132 every six months
12 MONTH PLAN
$17
monthly
  • $204 every twelve months