How To Create Tết Resolutions For Success?

Are you making a list of things to do after the Lunar New Year? From “effective weight loss” to “Travel 10 countries in the world”? From “Shopping less” to “Eat more healthy foods”, the goal of “Learning a new language” appears every year?

The New Year is a good time to look at the accomplishments, plan for personal growth, and feel the rush of optimism on the verge of a new year. However, there are many goals for the new year to fail because we tend to incorporate so much of what we want to do, leading to the creation of a long, vague and partial list of plans. reality. It’s called a “one-on-one-at-a-time” list and it’s entirely up to you to motivate and empathize to achieve small milestones when accomplishing big goals.

Here are a few tips for you to start a new year’s list of your own!

1. Choose a LIGHT objective

Do you remember the SMART model (Specific – Measurable – Achievable – Practical – Completion Time) you have ever approached the school age? It sounds like you are serious about applying these principles when planning your new year, but take a moment to think about it. How do you know when you succeed in “getting to know new people”? Are we talking about talking to strangers you happen to meet on the street or the top five IT leaders? Are we talking about meeting 100 female leaders in a month or 12 month period? Can you meet them directly when you just enjoy sitting at home rather than out and interact with real leaders?

Remember, the plan of another person or things that society wants you to accomplish is NOT the right target for you. Make a plan with your mind and your heart, do not be too greedy, but write more specifically what you want to refresh is your own right goal.

2. Start with TALKING

There is no need for a new leap to make extraordinary changes. It all starts with every little change in your daily routine, so you will not have to be upset with the sudden change that will feel more motivated to keep going. Actual results require more time, motivation and patience than ever. Of course, exercising 10 minutes a week will not help you lose 10kg within 4 months. You need to start exercising for at least 30 minutes a day and keep that intensity for the next four months to get the body you deserve. Did you know that 66 days is all the time you need to completely get rid of an old habit, according to research from the University of London? You are not alone on this journey.

Trong lúc bạn đưa mô hình hành động – thói quen này vào cuộc sống hằng ngày của mình, bạn đang lập trình lại tiềm thức mình với những thông tin mới. Do đó, một sự thay đổi nhỏ có thể thúc đẩy để bạn luôn giữ được động lực của mình, vì vậy hãy để tâm đến tất cả cảm xúc của bạn về những thói quen mới nhé.

3. SỰ CAM KẾT là yếu tố quan trọng

Theo tác giả Dr. Maxwell Maltz, cần đến 21 ngày để tâm trí con người có thể thích ứng với sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Vì vậy khoan hãy từ bỏ, hãy ngẩng cao đầu đón nhận bởi vì kết quả sẽ rất xứng đáng. Nếu bạn có thể thực hiện mục tiêu trong 21 ngày, nghĩa là bạn đã đạt 2/3 đích đến rồi. Tiếp tục cho ngày hôm sau và ngày kia nữa. Nhớ tạo động lực cho mình và huấn luyện tiềm thức mình để tiến xa thêm một bậc nữa, và sớm thôi, các thói quen đó sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của bạn cũng như việc đánh răng mỗi ngày vậy. Bạn có thể làm được!

4. Có một cộng đồng HỖ TRỢ của riêng mình

Con người là loài “động vật xã hội” luôn tự nhiên tìm kiếm sự đồng hành của người khác như một phần của sự viên mãn về thể chất lẫn tinh thần. Cộng đồng xã hội này sẽ giúp xây dựng và duy trì sự hỗ trợ cũng như các mối quan hệ thân thuộc. Nếu bạn đang đặt mục tiêu “Nói chuyện với 05 nữ lãnh đạo ngành IT” trong năm nay, hãy tìm kiếm một cộng đồng hỗ trợ với những người có cùng sự quan tâm và mục tiêu tương tự bạn. Bạn không chỉ sẽ có những người bạn đồng hành cùng thực hiện mục tiêu chung mà còn nhận được nhiều câu chuyện vui và tiếng cười để chia sẻ suốt hành trình thực hiện kế hoạch ấy nữa.

Bây giờ bạn đã có những nguyên liệu cần thiết để tạo nên list mục tiêu đầu năm của riêng mình rồi, vậy thì hãy bắt đầu ngay thôi.

Please share with us, knowing that the next person reading your plan will be your companion plan for the new year.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *