Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

Công nghiệp hóa trên thế giới bắt đầu từ cuối thế kỷ 18 với sự xuất hiện của hơi nước và phát kiến máy dệt đã thay đổi hoàn toàn phương thức sản xuất hàng hóa. Ngày nay, cuộc cách mạng lần thứ tư đang chuyển đổi nền kinh tế, việc làm và cả chính xã hội.

Là một phần chiếc lược quốc gia bắt nguồn từ Đức nhằm số hóa các nhà máy, chính cuộc cách mạng này sẽ lan ra các ngành công nghiệp toàn thế giới. Dự đoán rằng, áp dụng công nghiệp 4.0 sẽ đem lại lợi ích cho sản xuất nhờ sự kết nối trong toàn bộ doanh nghiệp được tăng lên bởi các nhà máy vận hành thủ công được chuyển đổi qua vận hành thông minh. Những công nghệ này không chỉ tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho các công ty mà còn cách mạng hóa phương thức vạn vật được thiết kế, nhu cầu cho sản xuất hàng loạt và thậm chí là vòng đời của sản phẩm.

Continue Reading →

Thấu hiểu về Công Nghệ Thông Tin ngày nay

Công nghệ đang trở nên quan trọng và có ảnh hưởng sâu sắc lên văn hoá, chính trị, và xã hội của chúng ta hơn bao giờ hết. Công nghệ có nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn chỉ là những chiếc điện thoại hay laptop mà chúng ta đang sử dụng. Theo Anil Dash – CEO của Creek Software: “Công nghệ không chỉ là một ngành công nghiệp, nó là một phương tiện để thay đổi nền văn hoá và kinh tế của những hệ thống và cơ quan quyền lực hiện hành”. Cho dù bạn đang làm việc hay nghỉ ngơi, bạn luôn sử dụng công nghệ mà không hề nhận thức được mình đang dùng chúng.

Continue Reading →

Cách Khởi Đầu Sự Nghiệp Lập Trình

Nhiều người tin rằng lập trình là một nghề chuyên biệt cho nam giới nhưng bạn có biết rằng phụ nữ chính là người tiên phong trong ngành lập trình. Jean JenningBartik (1924-2011), một trong những người phụ nữ được tôn kính nhất trong ngành công nghiệp phần mềm thế giới đã có những đóng góp to lớn cho dự án kích hoạt ENIAC [Electronic NumericalIntegrator and Computer] – chếc máy tích hợp điện tử số và máy tính – chiếc máy tính mạnh nhất thời đó trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Continue Reading →

Tại Sao Chúng Ta Vẫn Cần Nhiều Giáo Viên Hơn Trong Thời Đại Kỹ Thuật Số?

Many governments have invested heavily in digital technology in the classroom: the total amount spent on educational technology in schools annually is estimated at $ 23 billion – of which $ 1 billion has been spent. in the UK. However, the technology used in the classroom does not necessarily improve the quality and learning outcomes, a recent study by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). It may even have some negative effects as some students may use technology to entertain themselves in class or watch other social media instead of learning.

Continue Reading →