Thách Thức Nào Cho Phụ Nữ Khi Vừa Là Chủ Doanh Nghiệp, Vừa Là Nhà Lãnh Đạo

Phụ nữ cho đến năm 2018 vẫn còn tiếp tục đối mặt với những thử thách khi phải vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt là ở nơi làm việc. Họ vẫn chiến đấu trong những định kiến để nắm lấy sự tôn trọng mà bản thân họ xứng đáng có được. Dưới đây là 5 vấn đề lớn phụ nữ gặp phải ở nơi làm việc và những cách mà những nhà lãnh đạo có thể giúp.

Continue Reading →

Trao Quyền Cho Phái Nữ

Việc trao quyền cho phái nữ có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?

Trao quyền, hay phát triển tiềm năng người phụ nữ, không nghi ngờ gì nữa là một việc để lại ảnh hưởng rất sâu rộng, giúp phát triển nền kinh tế và có khả năng chuyển hoá xã hội một cách tích cực. Theo World Bank, trao quyền là quá trình thúc đẩy khả năng của cá nhân hay một nhóm người trong việc đưa ra quyết định và chuyển hoá những sự lựa chọn của mình thành hành động cụ thể, từ đó tạo ra kết quả gây ảnh hưởng lớn. Nói cách khác, cá nhân sẽ trở thành tác nhân giúp thay đổi cộng đồng thông qua quá trình khám phá và thúc đẩy tiềm năng của mình, từ “tôi không thể” đến “tôi sẽ làm được”.

Continue Reading →