Sếp Nữ vs Sếp Nam

Theo khảo sát tháng 5 của Q&Me về khả năng làm việc giữa nam và nữ, tỉ lệ người Việt thích làm việc với cấp trên là nam giới cao gấp 3 lần so với cấp trên là nữ (41% so với 17%). Nhận thức của họ về trách nhiệm và sự chăm chỉ giữa hai giới tính cũng có khoảng cách khá lớn. Còn bạn thì sao? Bạn đã bao giờ chú ý tới sự khác biệt giữa lãnh đạo nữ và nam trong môi trường làm việc? Hãy cùng kiểm tra xem những ý kiến sau có đúng như trong văn phòng của bạn không nhé.

Continue Reading →