The Faces of Women of Vietnam

Yenly Tran

Founder & CEO of Etík Academy.

yenly tran

"Tôi đã lớn lên như một công dân toàn cầu. Tôi đã trải qua hơn 23 năm sống trong 3 châu lục (Thụy Điển, Việt Nam, Nhật Bản, Anh, Bỉ và Mỹ), sự di chuyển liên tục của tôi đã làm tôi nhận ra tầm quan trọng của cách cư xử và lễ nghi trong xã hội toàn cầu hóa ngày nay. Phong cách sống cho phép bạn tự do và tự tin để luôn luôn duyên dáng và thích hợp trong bất kỳ môi trường hoặc văn hoá nào. Giao tiếp cũng là một kỹ năng quan trọng, đặc biệt trong thời điểm mà phụ nữ đang cố gắng phá vỡ lồng kính. Tôi muốn là phụ nữ giao tiếp súc tích, lịch sự và quyến rũ, nhưng tích cực, và đó là điều tôi thường xuyên đi lang thang và luôn luôn tự hỏi bản thân."

"I grew up as a third culture kid. I've spent over 23 years old of my life living across 3 continents (Sweden, Vietnam, Japan, England, Belgium and the US), my constant moving has made me realize the importance of manners and etiquette in today’s globalized world. Etiquette gives you the freedom and confidence to always be graceful and appropriate in any environment or culture. Communication is also an important skill, especially in a time where women are trying to break the glass ceiling. I would want women to communicate concisely, politely and charmingly but aggressively; and to wander often and wonder always."

yenly tran